shop@ece.si080 22 04 0Košarica Košarica

Bi kupili e-kolo, če bi zanj dobili subvencijo? Zdaj lahko.

05.06.2024

Preverite ponudbo električnih koles v ponudbi ECE shopa, za katere lahko pridobite subvencijo.

V Uradnem listu RS št. 44/2024 je bil v 31. maja 2024 objavljen javni poziv, na osnovi katerega bo družba Borzen subvencionirala nakup električnih koles, ki so namenjena opravljanju daljših poti oziroma dnevnih poti na delo. 

Kdo lahko pridobi subvencijo?

Vsak, ki izpolnjuje spodnje pogoje:

 • je fizična oseba
 • ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji
 • ima dodeljeno davčno številko
 • nakup e-kolesa je opravil/-a v času polnoletnosti

Vsak upravičenec lahko pridobi eno subvencijo za nakup enega novega e-kolesa.

Katera električna kolesa so subvencionirana?

Subvencijo lahko uveljavljate za novo električno kolo, ki ste ga kupili 31. maja 2024 ali kasneje, in sicer za:

a) mestno ali zložljivo e-kolo, ki ustreza standardu EPAC in je primerno za dnevno mobilnost (opremljen z blatniki in lučmi)
b) tovorno e-kolo, ki ustreza standardoma EPAC in DIN in je primerno za prevoz ljudi ali blaga

Največja nazivna moč e-kolesa, za katerega lahko uveljavljate subvencijo, je 250 W. Motor kolesarju pomaga med poganjanjem kolesa, pomoč pa se prekine, preden hitrost kolesa doseže 25 km/h.

Preverite ponudbo e-koles v ECE shopu, za katere je mogoče pridobiti subvencijo.

Kakšna je subvencija?

Subvencija za nakup mestnega ali zložljivega e-kolesa znaša največ 500 evrov oziroma 25 odstotkov maloprodajne cene z vključenim DDV, ki ne sme biti višja od 2.500 evrov.

Subvencija za nakup tovornega e-kolesa znaša 30 odstotkov maloprodajne cene z vključenim DDV oziroma največ 1.000 evrov.

Skupna vrednost sredstev, namenjenih za sofinanciranje ukrepa nakupa električnih koles znaša do 4.000.000,00 EUR, pri čemer je predviden obseg sredstev za subvencije po tem javnem pozivu do 2.000.000,00 EUR v letu 2024. 

Kako uveljavljate subvencijo?

Vlogo z vsemi dokazili je mogoče oddati le v elektronski obliki v Borzenovi spletni aplikaciji.

Vloge je mogoče oddati od 3. junija 2024 do zaključka veljavnosti javnega poziva. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Za popolno oddano vlogo morate poleg vseh zahtevanih podatkov vlogi priložiti tudi naslednja dokazila oziroma priloge:

 • dokazilo o posesti e-kolesa (fotografija, na kateri se vidi celo e-kolo);
 • račun o nakupu e-kolesa (na katerem sta razvidna naziv, matična ali davčna številka prodajalca, znamka in naziv kolesa, količina, datum nakupa, datum dobave in cena z DDV ter ime in priimek kupca; račun se mora glasiti na ime upravičenca, če na računu imena ni navedenega, mora upravičenec pojasniti, zakaj tega podatka na računu ni; predračun se ne šteje kot ustrezno dokazilo);
 • potrdilo o izvedenem plačilu nakupa e-kolesa (razen če je na računu jasno navedeno, da je bil račun plačan s kreditno kartico, debetno kartico ali gotovino; če tega podatka na računu ni navedenega, mora upravičenec priložiti enega od naslednjih potrdil: potrdilo o plačilu računa z debetno kartico (TRR izpisek, iz katerega je razvidno plačilo računa) ali potrdilo o plačilu računa s kreditno kartico (izpisek izdajatelja kreditne kartice, iz katerega je razvidno plačilo računa) ali pisna izjava prodajalca, da je bil račun plačan; v primeru, ko se e-kolo plačuje na obroke ali na kredit, je potrebno predložiti ustrezno listino, ki dokazuje, da je do nakupa dejansko prišlo);
 • izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo prodajalca, pri katerem je bilo e-kolo kupljeno;
 • izpolnjeno in podpisano izjavo upravičenca;
 • pooblastilo, (če vlogo odda pooblaščenec upravičenca).

Vloge se bodo obravnavale v vrstnem redu prejema. Upravičenci bodo subvencijo prejeli na bančni račun, naveden v vlogi, v roku 60 dni od dokončnosti odločbe. 

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom lahko dobite na:

 • telefonski številki (01) 6207 655 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro)
 • elektronskem naslovu kolesa@borzen.si

Podrobnejše informacije glede dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud so opredeljene v javnem pozivu.

Navodila za oddajo vloge za uveljavljanje subvencije za nakup električnih koles

Dostop do spletne aplikacije, v kateri oddate vlogo

Preverite ponudbo e-koles v ECE shopu, za katere je mogoče pridobiti subvencijo.

Primerjalnik se uporablja za lažjo primerjavo karakteristik izdelkov. Naenkrat lahko dodate največ tri izdelke iz ene kategorije.
Izdelek dodate v primerjalnik tako, da pri posameznem izdelku kliknete gumb "Dodaj v primerjalnik" in nato dodate še izdelek/a iz iste kategorije.

Količina je prevelika

X
 
Hvala za prijavo!

Vaša koda s popustom 5 € je

NOVAPRIJAVA5